Μάθημα στην Τάξη

Η διδασκαλία στην τάξη έχει ως επίκεντρο την

Online Μαθήματα

Η τεχνολογία είναι πια στην ζωή μας, έτσι

Τμήματα Επικοινωνία

Χρήσιμα

Εργαλεία

Ε

Δείτε τα εργαλεία συγχρονισμένης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

tools

LMS

Learning Management System
A

To Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης είναι ένα σύστημα λογισμικού βασισμένο σε δικτυακές τεχνολογίες που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την λειτουργία εκπαιδευτικών διαδικασιών.

learning-management-system

Σύνδεσμοι

Σ

Σύντομα κόντα σας με χρήσιμα link

links