Μάθημα στην Τάξη

Η διδασκαλία στην τάξη έχει ως επίκεντρο την

Online Μαθήματα

Η τεχνολογία είναι πια στην ζωή μας, έτσι

Τμήματα Επικοινωνία

Τμήματα μαθημάτων

Academic Year 2020-2021

Start Dates

CLASSES
15/09/2020
KINDERGARTEN YEAR 01
01/10/2020
15:00 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 20:00
monday
B JUNIOR
A JUNIOR A
INTER B
INTER A
B SENIOR A
FCE DEC A
PRE D
CPE NEW (Y1&Y2)
B SENIOR BILINGUAL
C2
tuesday
B JUNIOR A
A JUNIOR A
INTER B
PRE A
A JUNIOR B
PLUS A
PRE C
B JUNIOR B
KINDERGARTEN YEAR 01
A SENIOR A
B SENIOR B
wednesday
B JUNIOR A
A JUNIOR 2ND GRADE
A JUNIOR A
FCE DEC A
A SENIOR B
A JUNIOR B
FCE DEC B
INTER A
B JUNIOR B
CPE NEW (Y1 & Y2)
INTER INTENSIVE
B JUNIOR C
C2
B SENIOR A
PROFICIENCY DEC
KINDERGARTEN YEAR 01
thursday
A JUNIOR 2ND GRADE
A JUNIOR B
B JUNIOR B
B JUNIOR C
INTER B
PRE C
A SENIOR A
KINDERGARTEN YEAR 01
B SENIOR B
B SENIOR BILINGUAL
friday
PRE A
B JUNIOR C
PLUS A
A SENIOR B
FCE DEC B
PRE B
PRE D
INTER INTENSIVE
PROFICIENCY DEC